Xin giấy kiểm dịch thực vật ở đâu?

Giấy phép kiểm dịch thực vật

Bạn đang có loại hàng hóa như hạt giống, măng khô, thuốc bắc,.. cần có giấy kiểm dịch thực vật nhưng bạn không biết làm thế nào để xin giấy kiểm dịch thực vật nhanh nhất.

Hãy tham khảo dịch vụ xin giấy kiểm dịch của Vận chuyển Nga Việt, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết hoặc bạn chỉ cần đăng ký dịch vụ xin giấy kiểm dịch thực vật tại công ty của chúng tôi.

Giấy phép kiểm dịch thực vật
Giấy phép kiểm dịch thực vật

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (thương nhân) nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Bảo vệ thực vật hoặc gửi qua đường bưu điện và trực tuyến trên website: Dịch vụ công trực tuyến Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn https://dvc.mard.gov.vn/Pages/default.aspx

Bước 2: Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, Cục Bảo vệ thực vật phải cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu 05/BVTV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp không cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu gồm có:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018;

– Hợp đồng thương mại;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

  • 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
  • 18 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thông qua đường bưu điện

Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu vật thể thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam hoặc quá cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

4. Các văn bản pháp luật liên quan

– Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

– Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Thủ tục nhập hàng nhanh chóng
Thủ tục nhập hàng nhanh chóng

Nếu bạn muốn thông quan nhanh chóng, giải phóng hàng đúng tiến độ, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian cho công ty mình, thì vui lòng tới Hotline của Vận chuyển Nga Việt

Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Tham khảo thêm một số dịch vụ của chúng tôi

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu điện thoại di động

Hướng dẫn nhập khẩu khẩu trang y tế

 

4.7/5 - (1500 bình chọn)